درخواست نمایندگی فروش

شرکت ها و فروشگاه های محترم همکار و سایر عزیزانی که تقاضای همکاری دارند ؛ پیرو ابلاغیه شماره ۶۰/۶۵۵۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ وزارت صــنـعت،مـعدن و تجــارت خواهـشمند است الزاماً رعـایت موارد فوق جـهت ادامه و یا شروع همکاری با شرکت سورین ارتباط بهسا را مد نظر قرار دهند.

بستن
مقایسه